AB Bedrijfsarts

ABC voor van uw gezond en duurzaame re-integratie

 

Alle diensten

En goed verzuimbeleid bestaat uit drie elementen:

  • preventie
  • verzuimbegeleiding
  • en re-integratie

Het is geen eenvoudige opgave om daar als ondernemer voortdurend scherp op te zijn. Ik als uw vaste adviseur denk met u mee welke diensten het beste passen bij uw situatie en probleem. Indien nodig bedenken we met u nieuwe creatieve oplossingen. 

Uiteraard worden alle wettelijke poortwachter verplichtingen verricht:

  • opstellen probleemanalyse
  • reguliere verzuimspreekuren
  • bijstellingen probleemanalyse
  • opstellen medisch deel en acuteel oordeel bij WIA aanvraag
  • ondersteuning opstellen plan van aanpak
  • ondersteuning aanvraag deskundigenoordeel