AB Bedrijfsarts

ABC voor van uw gezond en duurzaame re-integratie

 

Welkom bij AB Bedrijfsarts

Sinds 2002 ben ik actief in de bedrijfsgezondheidszorg. Na een 4-jarige specialisatie, ben ik in 2007 officieel geregistreerd als bedrijfsarts. Destijds heb ik bewust voor dit vak gekozen vanuit de overtuiging dat werk een essentiële factor is in het dagelijks welbevinden van mensen.

Gezondheid is niet alleen een belangrijke voorwaarde om het werk te kunnen blijven doen. Het omgekeerde geldt ook: werk levert een belangrijke bijdrage aan iemands gezondheid en welbevinden. Niet alleen financieel maar ook qua zelfbeeld, persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten en zingeving. 

In de curatieve sector gaat het vaak maar over een ding, namelijk ziekte, de rest wordt helaas vaak vergeten. 

Natuurlijk kan verzuim voortkomen uit het hebben van een ziekte, maar vaak is het een signaal voor een heel ander probleem.

Na bijna 12 jaar als bedrijfsarts te werken ben ik ervan overtuigd dat de wereld van arbodienstverlening aan verandering toe is. Flexibel zoeken naar oplossingen en samen optrekken staan daarbij centraal.

Sinds augustus 2015 werk ik als zelfstandige bedrijfsarts, ik werk zowel met u als werkgever als met  verschillende adviseurs als arbeidsdeskundigen, bedrijfsfysiotherapeuten, psychologen, bedrijfsmaatschappelijke werkers, casemanagers binnen mijn netwerk.